Circulars and Government Orders

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಉಪ ಮಹನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮಹನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಮಾಲ್ದಾರ್ಜಿಗೇರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಕವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಊಟ ಹಾಗೂ ಹಗಲು ವೆಲ ೨ ಕಪ್ ಟೀಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ

ಸರಕಾರಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಾಗ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೧೨ರಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ)

ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

CM MEDAL LIST 2017

CASH REWARDS

EXGRATIA

Instructions on Transfer of Officials and officers

Ration Allowance Government Order

Government Order For Allowance For Annual Medical Examination

Government Order For Revised Wage Rates

Previous | Next

Disclaimer:Contents provided by Department of Prisons, Govt. of Karnataka

Last updated:10th Feb 2014

© All Rights Reserved-2013.

Website Designed & Hosted by