ಲೊಕಾದಲತ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಶಿಬಿರಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾದಿಕಾರವತಿಯಿಂದ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ.

  • ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೀದರ್ ೨೩.೦೨.೨೦೧೨
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಕಾರವಾರ ೩೦.೦೧.೨೦೧೨
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ರಾಯಚೂರು ೧೭.೦೧.೨೦೧೨
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕಾರಾಗೃಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ೨೫.೦೧.೧೨
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಸನ ೨೮.೦೧.೨೦೧೨

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್